VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
HỖ TRỢ
Hotline 1: (84). 08 38480763
Hotline 2: (84). 0903.590.999
TỶ GIÁ
THỐNG KÊ TRUY CẬP
   Đang Online8
   Hôm nay58
   Số lượt truy cập17583
LIÊN KẾT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT >> VĂN BẢN THUẾ
TT111.2013 Hướng dẫn Luật thuế TNCN
 Hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013.
Giá: Liên Hệ
download
Gửi Email
In thông tin
Các sản phẩm khác
Ngày 10/07/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2616/TCT-CS về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp, chi nhánh và hợp tác xã mới thành lập
Giá : Liên Hệ
TEST VAN BAN THUE
Giá : Liên Hệ
TT39.2014 Hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Giá : Liên Hệ
ND04.2014 Quy định về Hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ
Giá : Liên Hệ
TT141.2013 Hướng dẫn NĐ 92.2013
Giá : Liên Hệ
ND92.2013 HD Luật thuế GTGT và Thuế TNDN sửa đổi
Giá : Liên Hệ
ND83.2013 Luật quản lý thuế sửa đổi, bổ sung
Giá : Liên Hệ
Luật số 32.2013 Thuế TNDN
Giá : Liên Hệ
Luật số 31.2013 Thuế GTGT
Giá : Liên Hệ
Luật số 26.2012 Thuế TNCN
Giá : Liên Hệ
ND65.2013 Thuế thu nhập cá nhân
Giá : Liên Hệ
TT89.2013 Trích lập dự phòng
Giá : Liên Hệ